ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court
News
นายนรินทร์ ทองชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้อำนวยการพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหลังสวน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ศาลจังหวัดหลังสวนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิทยากรตัวคูณ เรื่อง "การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดหลังสวน ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายนรินทร์ ทองชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดหลังสวนเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำพุทธศักราช 2562 โดยมีนายนรินทร์ ทองชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหลังสวนเข้าร่วมพิธี ณ วัดนาทิการาม (หัวเขาท่ากอ) จังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายนรินทร์ ทองชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหลังสวน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง)

#

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image