ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Courts
News
ศาลจังหวัดหลังสวนจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อบรมทางวิชาการ หลักสูตร "การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุมสิรี บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดหลังสวน จัดกิจกรรมโครงการ "ศึกษาดูงานเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงาน" ณ ศาลจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดหลังสวน นายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน มอบหมายให้นางสุวรรณา ขาวหิรัญ ผู้อำนวยการและข้าราชการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปี 2562 ศาลจังหวัดหลังสวน โดย นายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ศาลจังหวัดหลังสวนโดยนายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน พร้อมผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image