ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court
News
ศาลจังหวัดหลังสวนจัดโครงการ "ปันน้ำใจให้ผู้ป่วย" มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินสดสำหรับใช้ใน การดูแลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลหลังสวน เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ประกาศศาลจังหวัดหลังสวน เรื่อง การเปิดให้บริการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีจัดการพิเศษโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease:COVID-๑๙) ศาลจังหวัดหลังสวน ไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Google Meeting ประกาศศาลจังหวัดหลังสวน เรื่อง การเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease:COVID-๑๙) ประกาศศาลจังหวัดหลังสวน เรื่อง เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image