ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหลังสวน

ติดต่อเราที่ตั้ง

ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

86110

 

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 077-541-068(อยู่ระหว่างซ่อม),
077-541-269

โทรสาร  077-544-311, 077-582-547

โทรศัพท์นอกเวลาทำการ (เวรจับ-ค้น)
077-544-959

 อีเมล์

lnsc@coj.go.th

 

 

 

 Social

  
ศาลจังหวัดหลังสวน

เพิ่มเพื่อน
ศาลจังหวัดหลังสวน Line Official