ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหลังสวน

ติดต่อเรา

 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
     
โทรศัพท์ 077-542-547, 077-541-068 ต่อ 122, 123

 กลุ่มงานบริหารจัดการคดี 
     
โทรศัพท์ 077-630-467, 077-541-068 ต่อ 117

 กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี 
     
โทรศัพท์ 077-545-204, 077-541-068 ต่อ 206, 207

 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
     
โทรศัพท์ 077-541-108, 077-541-068 ต่อ 220

 กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี
     โทรศัพท์ 077-541-108, 077-541-068 ต่อ 220
 กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
     
โทรศัพท์ 077-541-068 ต่อ 100, 077-541-269

ที่ตั้ง

ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

86110

โทรศัพท์ 077-541-068 ต่อ 100
077-541-269
โทรสาร  077-544-311, 077-582-547

โทรศัพท์นอกเวลาทำการ (เวรจับ-ค้น)
077-544-959

 

อีเมล์

lnsc@coj.go.th

Social

  
ศาลจังหวัดหลังสวน

เพิ่มเพื่อน
ศาลจังหวัดหลังสวน Line Official