ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี