ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหลังสวน

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายนรินทร์ ทองชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดหลังสวนเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2562