ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหลังสวน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำพุทธศักราช 2562 โดยมีนายนรินทร์ ทองชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหลังสวนเข้าร่วมพิธี ณ วัดนาทิการาม (หัวเขาท่ากอ) จังหวัดชุมพร