ศาลจังหวัดหลังสวน
Lang Suan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหลังสวน

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายนรินทร์ ทองชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหลังสวน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง)